KALENDARIUM

DROGA DO KAPŁAŃSTWA:

22 stycznia 1913 r. – przychodzi na świat w Chełmży jako syn Ludwika i Marty z.d. Olszewska

29 stycznia 1913 – sakrament Chrztu św. w parafii p.w. Świętej Trójcy w Chełmży

17 września 1922 – sakrament Eucharystii, rozpoczyna służbę przy ołtarzu jako ministrant

21 marca 1927 – wstępuje do 2 Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego

26 maja 1927 – początek działalności w Sodalicji Mariańskiej Męskiej

jesień 1931 – po maturze wstępuje do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Chełmińskiej w Pelplinie

30 listopada 1933 – przyjmuje święcenia niższe: ostriariatu i lektoratu

22 lipca 1935 – zalicza próby na stopień Harcerza Rzeczpospolitej Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej

26 kwietnia 1936 – przyjmuje święcenia diakonatu

14 marca 1937 – przyjmuje święcenia kapłańskie z rąk Biskupa Chełmińskiego Stanisława Wojciecha Okoniewskiego

15 marca 1937 – primicja w rodzinnej parafii p.w. Świętej Trójcy w Chełmży

1937 – 1938 – pracuje w Pelplinie jako sekretarz i kapelan ks. bp. Stanisława Wojciecha Okoniewskiego

1 lipca 1938 – dekret nominujący ks. S.W. Frelichowskiego na wikariusza parafii p.w. NMP w Toruniu

DROGA MĘCZEŃSTWA:

11 września 1939 – pierwsze aresztowanie

19 października 1939 – drugie aresztowanie, przetrzymywany w Forcie VII w Toruniu

10 stycznia 1940 – trafia do obozu pracy w Nowym Porcie w Gdańsku

10 lutego 1940 – przeniesiony do obozu w Sutthoffie

marzec 1940 – pracuje w kamieniołomie w Grenzdorfie

9 kwietnia 1940 – przewieziony do KL Sachsenhausen-Oranienburd k. Berlina

14 grudnia 1940 – trafia do KL Dachau pod Monachium

grudzień 1940 – luty 1945 – posługuje współwięźniom osadzonym w KL Dachau

23 lutego 1945 – umiera w opinii świętości po zarażeniu się tyfusem plamistym pomagając chorym

Źródło: Bł. Ks. S.W. Frelichowski, Pamiętnik, Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, Toruń 2003