MĘCZEŃSTWO

Szlak męczeński Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego prowadzi od położonego niedaleko rodzinnej Chełmży Torunia, w którym pełnił funkcję wikariusza w parafii p.w. Wniebowzięcia NMP po odległy KL Dachau pod Monachium, gdzie przez ponad 4 lata z oddaniem pełnił posługę współosadzonym. Tam też dokonał żywota do samego końca niosąc pomoc potrzebującym.

Poniższe rozróżnienie wizualne poszczególnych miejsc nie jest przypadkowe. W Nowym Porcie i Grenzdorfie bł. Frelichowski spędził niewiele czasu, a informacje na temat jego pobytu są skromne. Wspomnienie tych miejsc jest jednak ważne, gdyż były to także miejsca kaźni uświęcone krwią niewinnych, współcierpiących z bł. Frelichowskim.

Fort VII w Toruniu

Nowy Port w Gdańsku

Grenzdorf

KL Stutthoff

KL Sachsenhausen-Oranienbur k. Berlina

KL Dachau