NOWENNA

za przyczyną bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego -kapłana i męczennika

Dzień 1

Rozważanie:
Boże, wzmocnij we mnie wiarę
Boże, wiara jest Twoim darem. Została nam dana przez Ciebie, byśmy mogli dojść do Ciebie, do nieba. Złączyć się z Tobą, posiąść Ciebie. Panie, proszę Cię, wzmocnij moją wiarę. Daj mi niezłomne przekonanie, otwarte, bojowe. Daj mi, silną wiarę i silną wolę. Przybądź, Panie, ku ratunkowi mojemu. Panie, daj i wzmocnij we mnie wiarę.
Z Rozważań na tle Ewangelii bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego (3 XII 1932 roku)
Modlitwa: Ojcze nasz…
Modlitwa: Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty nam dajesz pasterzy według serca swego, uzdalniając ich do ofiarnej miłości na wzór Jezusa Chrystusa, Dobrego Pasterza. Napełniony taką miłością, ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski, uczestnik cierpień Chrystusowych, poniósł męczeńską śmierć w służbie braciom, którzy doznali ogromu krzywd, bólu i opuszczenia. Idąc ciemną doliną, zła się nie uląkł, lecz mężnie zło dobrem zwyciężał. Racz, Panie, za wstawiennictwem błogosławionego Stefana Wincentego, udzielić mi łaski, o którą pokornie Cię proszę. Spraw również w swej dobroci, aby ten heroiczny świadek miłości pasterskiej rychło dostąpił chwały Świętych. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Litania do bł. ks. S.W. Frelichowskiego

Dzień 2

Rozważanie:
Jezu, każda chwila dla Ciebie
O Jezu, wszystko dla Ciebie. Każda chwila. Każdy czyn. Każde słowo. Pragnę Cię jak najgoręcej uczcić, ukochać za to, żeś ciało moje uczynił tabernakulum żywym. O Jezu, niech zawsze o tym pamiętam i tylko Tobie służę.
Z Rozważań na tle Ewangelii bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego (17 I 1933 roku)
Modlitwa: Ojcze nasz…
Modlitwa: Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty nam dajesz pasterzy według serca… (patrz Dzień 1)
Litania do bł. ks. S.W. Frelichowskiego

Dzień 3

Rozważanie:
Jezu, bądź za mną
O Panie, zasiądź ze mną do uczty. Panie, bądź ze mną. Panie, daj mi siebie za pokarm. Jezu, tęsknię za Tobą. Jezu, tak pragnę Cię mieć w sobie. Tak jak jeleń zbłąkany na pustyni pragnie do źródeł wody, tak ja, Jezu, pragnę do Ciebie. O przyjdź, Jezu, weź mnie w niewolę, daj mi się spalić w Twojej miłości. Jezu przyjdź do mnie. Uświęć mnie, bym mógł z Tobą spożyć paschę w Królestwie Niebieskim.
Z Rozważań na tle Ewangelii bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego (6 III 1933 roku)
Modlitwa: Ojcze nasz…
Modlitwa: Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty nam dajesz pasterzy według serca… (patrz Dzień 1)
Litania do bł. ks. S.W. Frelichowskiego

Dzień 4

Rozważanie:
Wszystko oddajmy Bogu
Bóg istnieje i nas prowadzi. Z tej wiary rodzi się ufność. Spróbujmy raz zrobić takie zupełne, takie prawdziwe oddanie się Bogu. Wyrzeknijmy się naszych planów, starań, a wszystko oddajmy Jemu.
Z Pamiętnika bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego (1 X 1936 roku)
Modlitwa: Ojcze nasz…
Modlitwa: Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty nam dajesz pasterzy według serca… (patrz Dzień 1)
Litania do bł. ks. S.W. Frelichowskiego

Dzień 5

Rozważanie:
Być jak dziecko pełne ufności
Być pobożnym, znaczy być przenikniętym myślą osobistej bliskości, wielkości i dobroci Boga, znaczy mówić Doń wewnętrznie i Jemu nawzajem pozwolić mówić do siebie, patrzeć Mu w oczy, dać Mu się wieść za rękę, jak dziecko pełne ufności…
Z Pamiętnika bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego (16 III 1932 roku)
Modlitwa: Ojcze nasz…
Modlitwa: Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty nam dajesz pasterzy według serca… (patrz Dzień 1)
Litania do bł. ks. S.W. Frelichowskiego

Dzień 6

Rozważanie:
Oddać się Maryi
Maryja, Panna nad pannami. Ona niepokalanie poczęta. Bez grzechu. Miriam – chwaląca Jahwe. Ona czysta ma zostać Matką Zbawiciela. Naszą też Matką. Polećmy się jej całkowicie i oddajmy w opiekę. Oddaję jej moje oczy, moje uszy, serce, język. Maryjo, stój na straży. Spraw, bym był też taki pokorny, cichy, skromny i tak Boga chwalący, bym Go nigdy nie zasmucił. Jestem twym dzieckiem Maryjo. „Sodalis Marianus sum”. Tobie się Matko uroczyście oddałem i za Matkę wybrałem.
Z Rozważań na tle Ewangelii bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego (7 XII 1932 roku)
Modlitwa: Ojcze nasz…
Modlitwa: Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty nam dajesz pasterzy według serca… (patrz Dzień 1)
Litania do bł. ks. S.W. Frelichowskiego

Dzień 7

Rozważanie:
Chcę do Boga zanosić modlitwy
Ja chcę być przewodnikiem ludu naszego. Chcę mu objawiać prawdy Boskie i uczyć go miłości Bożej. Ale o powołaniu na księdza ja czuję tak wysokie wyobrażenie, że gdy nie będę czuł, że odpowiadam warunkom, to z bólem serca, ale odstąpię. Lecz w tym ja widzę mój jedyny cel życia. W tym tylko widzę siebie w późniejszych latach, i czuję w sercu moim zapał i chęć świętą zostać sługą Chrystusa jak najniższym. Chciałbym być księdzem, by móc do Boga zanosić modlitwy…
Z Pamiętnika bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego (15 II 1931 rok)
Modlitwa: Ojcze nasz…
Modlitwa: Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty nam dajesz pasterzy według serca… (patrz Dzień 1)
Litania do bł. ks. S.W. Frelichowskiego

Dzień 8

Rozważanie:
Proszę Cię, Duchu Święty
Tak, gdybyśmy mieli silną wiarę i miłość, to byśmy na miejscu ustać nie mogli, paliłaby nas ta gorączka pozyskiwania dusz dla tej wiary, dla Boga. Jak św. Pawła. A takim przecież ma być moje życie kapłańskie i diakona. Nieustanną służbą dla Boga i dusz. Podnietę do tego tylko Ty dać możesz, Boże, Duchu Święty. Uznaję w całej pokorze niemoc swoją, proszę Ciebie, Duchu Święty, jak młodzieniec, proszę, by moje dalsze życie choćby tylko krótko trwać miało, było jednak takim. Nie daj mi bogactw, ale łaskę. Daj i krzyże, cierpienia, ale daj wiarę i miłość. Uczyń ten cud we mnie. Miłość jak ogień i wiarę jasną, mężną daj sercu i ustom moim. Duchu Święty, przyjdź i bądź.
Z Pamiętnika bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego (3 IV 1936 roku)
Modlitwa: Ojcze nasz…
Modlitwa: Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty nam dajesz pasterzy według serca… (patrz Dzień 1)
Litania do bł. ks. S.W. Frelichowskiego

Dzień 9

Rozważanie:
Szukaj Jezusa
Moim zadaniem jest szukać Jezusa i dojść do niego. Szukać Go w naturze, w codziennym życiu. W modlitwie, w Ewangelii, w kościele, w tabernakulum. Jezusa szukać i ani na chwilę nie przestawać. Cały starać się przepoić Jego nauką, żyć Jezusem, mieć Go w sobie, oto cel. A gdy nam smutno, gdy zdaje się Jezus daleko od nas, to szukać Go jeszcze pilniej…
Z Rozważań na tle Ewangelii bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego (25 I 1933 roku)
Modlitwa: Ojcze nasz…
Modlitwa: Wszechmogący i miłosierny Boże, Ty nam dajesz pasterzy według serca… (patrz Dzień 1)
Litania do bł. ks. S.W. Frelichowskiego

Do pobrania: Nowenna za wstawiennictwem bł. ks. S.W. Frelichowskiego