PUBLIKACJE

Teksty bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego (opracował dk. prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski):

1. Znaczenie Przemienienia w szkole ofiary: pogadanka, Mysterium Christi, R. 7: 1935/1936 nr 7-8 s. 263-264.
2. Bracia, trzeźwemi bądźcie i czuwajcie!, Wiadomości Kościelne: Gazeta kościelna, dla parafij dekanatu chełmżyńskiego, R. 8: 1936 nr 6 s. 1-3
3. Wielka Sobota, Wiadomości Kościelne: Gazeta kościelna, dla parafij dekanatu chełmżyńskiego, R. 8: 1936 nr 14 s. 3-4
4. Aktualność i zadania bractw wstrzemięźliwości, Miesięcznik Diecezji Chełmińskiej, R. 79: 1936 nr 6 s. 461-469.
5. Wspomaganie misji zagranicznych wobec dzisiejszych potrzeb kraju, Miesięcznik Diecezji Chełmińskiej, R. 80: 1937 nr 4 s. 246-267.
6. Recenzja książki Ottona Brechta pt. Sens i przesłanie kapłana w świecie współczesnym. Homilia Prymicyjna, Miesięcznik Diecezji Chełmińskiej, R. 81: 1938 nr 6-7 s. 505-506;
7. Na słowie harcerza, ZEW Starszego Harcerstwa Chorągwi Pomorskiej, nr 1: 1938 s. 3, (zbiory Muzeum Okręgowego w Toruniu);
8. Artykuły w: Wiadomości Kościelne parafii Najświętszej Marii Panny w Toruniu, R. 1938: Nasza Niedziela Misyjna, cz. 1, nr 51 s. 6; 9. Nasza Niedziela Misyjna, cz. 2, nr 52 s. 4; 10. Nasza Niedziela Misyjna, cz. 3, nr 53 s. 5;
11. Artykuły w: Wiadomości Kościelne parafii Najświętszej Marii Panny w Toruniu, R. 1939: Pan się objawia, nr 7 s. 1; 12. Wychować „starych”, nr 8 s. 1; 13. Strach i miłość, nr 9 s. 1; 14. Gwiazdy mówią, nr 10 s. 1; 15. Dobre słowo, nr 11 s. 1; 16. Chrystus rośnie, nr 12 s. 1; 17. Kompas, nr 14 s. 1; 18. Zwiędła latorośl, nr 15 s.1; 19. Chrystus i niewiasta, nr 17 s. 1; 20. Misja święta, nr 18 s. 1; 21. Mężczyzna, nr 19 s.1; 22. Życie nowe daję, nr 20 s.1; 23. Niedziela w bieli, nr 21 s. 1; 24. Pasterz- wódz, nr 22 s.1; 25. Przebóstwienie, nr 23 s.1; 26. Służba pokoju trwa, nr 25 s. 1; 27. Wniebowstąpienie, nr 26 s.1;
28. Veni Creator Spiritus, nr 27 s.1; 29. Kongres Eucharystyczny naszej diecezji, nr 28 s.1; 30. Prawdziwy pokarm, nr 29 s. 1; 31. A melodię serce gra, nr 30 s. 1; 32. Herold Chrystusowy, nr 31 s.1; 33. Święty Franciszek, nr 33, s.1; 34. Wycieczka dzieci, nr 33 s. 5; 35. Nawiedzenie chorego, nr 34 s. 1; 36. Maria Magdalena, nr 35 s.1; 37. Nieśmiertelny pomnik, nr 36 s.1; 38. Królewska droga, nr 37 s.1; 39. Walcz z cierpieniem, nr 38 s. 2; 40. Bazar misyjny, nr 38 s. 6; 41. Błogosławieni ubodzy, nr 39 s.1; 42. Prawdziwe zwycięstwo, nr 40 s. 1; 43. Bazar misyjny, nr 40 s. 5; 44. Pokój czyniący, nr 41 s. 1;
45. Chrzest w życiu parafii, Orędownik Diecezji Chełmińskiej, R. 4: 1948 nr 1 s. 59-62;
46. Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski, Pamiętnik, red. W. Miszewski, J. Grodzicka, W. Rozynkowski, D. Żurański, Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, Toruń 2003, ss. 166.;
47. Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski, Listy obozowe, wyd. M. Nędzewicz, Toruń 2005, ss. 249;
48. Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski, Kazania, Konferencje, Artykuły, oprac. M. Wróblewski, Toruń 2009, ss. 157;
49. Korespondencja obozowa bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego z lat 1940-1945, tł. Oprac. S. A. Hayward, Toruń 2017, ss. 331.;
50. Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski, Rozważania na tle Ewangelii, oprac. W. Rozynkowski, wyd. II, Toruń 2019, ss. 128.

Publikacje poświęcone błogosławionemu ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego:

 1. Borkowska E., O dziennku Stefana Wincentego Frelichowskiego, Siedlce, Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 2016
 2. Durczewski J. , Druh Wicek – patron harcerstwa polskiego: opowieść o błogosławionym ks. Stefanie Wincentym Frelichowskim, Toruń, Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2003
 3. Girzyński Z., Towarzysze męczeńskiej drogi błogosławionego ks. Wincentego Stefana Frelichowskiego: losy duchowieństwa diecezji chełmińskiej w latach 1939 – 1945, Toruń, Grado, 2005
 4. Grochowina S., Rozynkowski W., Barbarka. Miejsce kultu, męczeństwa i pamięci, Toruń, Parafia rzymskokatolicka pw. św. Antoniego w Toruniu, 2019
 5. Grochowski Z., Błogosławiony ksiądz phm. Stefan Wincenty Frelichowski: patron harcerzy polskich i …: 410 zadań i rozwiązań, Toruń, Wydawnictwo Adam Marszałek, 2014
 6. Jankowska T., Nauczyciel szlachetności, orędownik pokoju i pojednania: błogosławiony ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski, Warszawa, Wydawnictwo Fidei, 2017
 7. Kobus K., Krystowczyk H., Marszałek K., Dobre słowa druga Wicka a mowa nienawiści: propozycje działań dla zuchenek i zuchów, harcerek i harcerzy, harcerek i harcerzy starszych, wędrowniczek i wędrowników, instruktorek i instruktorów oraz seniorek i seniorów, Kraków, Impuls, 2019
 8. Musiałowska M., Rozynkowski W. (red.), Kwiaty z obozowej cieplarni, Toruń, Machina Druku, 2019
 9. Natanek P., Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski, Kraków, Folia Historica Cracoviensia: T15, 2010
 10. Nowakowski J. (red.), Peregrynacja relikwii błogosławionego phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego Patrona Harcerstwa Polskiego, Toruń, Parafia pw. Wniebowzięcia NMP i bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, 2006
 11. Nowakowski J. (red.), W. Rozynkowski (red.), R. Zadura (red.), Błogosławiony Ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski: materiały, Toruń, Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2009
 12. Oder S., Guziki sutanny: błogosławiony S.w. Frelichowski w w opowieści postulatora procesu beatyfikacyjnego, Warszawa, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, 2017
 13. Ormiński H., Sługa Boży ks. Stefan Wincenty Frelichowski, Kartuzy, Bernardinum, 1995
 14. Podlaszewska K., Sługa Boży ks. Stefan Wincenty Frelichowski (1913-1945), Toruń, Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, 1998
 15. Rospond S., Bł. Stefan Wincenty Frelichowski: patron harcerzy polskich, Kraków, Wydawnictwo Instytut Teologicznego Księży Misjonarzy, 2006
 16. Rozynkowski W., Sługa Boży ks. Stefan Wincenty Frelichowski, Siewca. Biuletyn Katechetyczny Diecezji Toruńskiej, nr 8: grudzień 1997/ luty 1998, s. 18-23
 17. Rozynkowski W., „Nie siedzę bezczynnie…”. Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski przed wstąpieniem do seminarium, Paedagogia Christiana, 2001, t. 2 (8), s. 141-147
 18. Rozynkowski W., Kapłan Błogosławieństw. Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski, Paedagogia Christiana, t. 2, 2002, s. 195-199
 19. Rozynkowski W., „Nie siedzę bezczynnie”. Bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski przed wstąpieniem do seminarium, Biuletyn Parafii p.w. Najświętszej Marii Panny i Bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu, Materiały nr 5, Toruń 2002, s. 11-17
 20. Rozynkowski W., Bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski jako duszpasterz w świetle „wstępniaków” do Wiadomości Kościelnych Parafii Najświętszej Maryi Panny w Toruniu, Biuletyn Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Bł. księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu, Materiały nr 5, Toruń 2002, s. 23-30
 21. Rozynkowski W., Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski inicjator ruchu Legion Chrystusa, Biuletyn Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Bł. księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu, Materiały nr 6, Toruń 2003, s. 21-27
 22. Rozynkowski W., Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski inicjator ruchu „Legion Chrystusa”, Toruńskie Wiadomości Diecezjalne, nr 3-4 (42-43): 2002, s. 355-362
 23. Rozynkowski W., Błogosławieni Maria Karłowska i ks. Stefan Wincenty Frelichowski – dwie drogi do świętości, Biuletyn Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Bł. księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu, Materiały nr 6, Toruń 2003, s. 29-41
 24. Rozwynkowski W., Błogosławieni: Maria Karłowska i ks. Stefan Wincenty Frelichowski – dwie drogi do świętości, w: Toruńskie Wiadomości Diecezjalne, nr 1-2(44-45): 2003, s. 271-284.
 25. Rozynkowski W., Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski jako wychowawca w świetle własnych pism, Paedagogia Christiana, t. 1 (11): 2003, s. 171-177
 26. Rozynkowski W., „ZEW” – projekt starszocharcerskiego pisma Chorągwi Pomorskiej, w: Z dziejów prasy harcerskiej w kraju i na obczyźnie, pod red. W. Kukli, M. Szczerbińskiego, Gorzów Wielkopolski 2003, s. 63-67
 27. Rozwynkowski W., Rozmowa z Panią Marcjanną Jaczkowską, siostrą bł. ks. Stefana Frelichowskiego, Toruńskie Wiadomości Kościelne, nr 1-2 (44-45): 2003, s. 285-295.
 28. Rozynkowski W., Korespondencja obozowa bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, Biuletyn Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Bł. księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu, Materiały nr 7, Toruń 2003, s. 21-27
 29. Rozynkowski W., Zmarła siostra bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Wspomnienia o śp. Marcjannie Jaczkowskiej (1926-2003), Toruńskie Wiadomości Kościelne, R. 12: 2003, nr 3-4 (46-47), s. 265-266
 30. Rozynkowski W., Radosnym Panie!: o bł. ks. Stefanie Wincentym Frelichowskim, Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, Toruń 2004, ss. 103
 31. Rozynkowski W., Zmarła śp. Marcjanna Jaczkowska siostra Bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, Toruńskie Wiadomości Kościelne, nr 1-2 (48-49): 2004, s. 99-100.
 32. Rozynkowski W., Wychowanek i wychowawca w świetle pism błogosławionego ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, Biuletyn Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Błogosławionego Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu, Materiały nr 8, Toruń 2004, s. 17-30
 33. Rozynkowski W., Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski (1913-1945), w: XXVI Piesza Pielgrzymka z Torunia na Jasną Górę, Toruń 2004, s. 43-82
 34. Rozynkowski W., O życiu seminaryjnym w „Rozważaniach na tle Ewangelii” bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, Theologica Thoruniensia, t. 5: 2004, s. 453-461
 35. Rozynkowski W., Bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski patronem polskich harcerzy, Toruńskie Wiadomości Kościelne, nr 1-2 (48-49): 2004, s. 171-172
 36. Rozynkowski W., Ukryta postać św. Józefa w Rozważaniach bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, [w:] Kaliskie Studia Teologiczne, Uniwersytet Adama Mickiewicza Wydział Teologiczny sekcja w Kaliszu, 2009/2010, s. 393-404
 37. Rozynkowski W., Bł. Ks. Stefan Wincenty Frelichowski a obóz koncentracyjny – nowe spojrzenie na błogosławionego, Toruń, [w:] Biuletyn Parafii pw. Najświętszej Marii Panny i Bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu, Nr 22, 2016, s. 36-37
 38. Rozynkowski W., Pielgrzymka duchowieństwa polskiego do Dachau (29 IV 2015), Toruń, [w:] Biuletyn Parafii pw. Najświętszej Marii Panny i Bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu, Nr 22, 2016, s. 43-45
 39. Rozynkowski W., Atmosfera wychowawcza rodziny Patrona Harcerstwa Polskiego, Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
 40. Rozynkowski W., Rozwój kultu bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
 41. Rozynkowski W., We wspólnocie z bł. ks. Stefanem Wincentym Frelichowski – 10 lat po beatyfikacji, Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
 42. Rozynkowski W., Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski (1913-1945), Toruń, Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2018
 43. Rozynkowski W., Ks. Stefan Wincenty Frelichowski – przyczynek do charakterystyki życia wewnętrznego błogosławionego, Toruń, [w:] 20 lat Diecezji Toruńskiej. Kościół w służbie Bogu i człowiekowi, Sztylc K. Ż. (red.), Zagórski D. (red.), Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2018, s. 181-218
 44. Rozynkowski W., Bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski (1913 – 1945): harcerz, kapłan, męczennik, błogosławiony, Toruń, [w:] Słownik Biograficzny Powiatu Toruńskiego T IV, Krotofil M. (red.), Rozynkowski W. (red), Powiat Toruński, 2019, s. 44-59
 45. Rozynkowski W., Błogosławiony męczennik ks. Stefan Wincenty Frelichowski (1939-1945) – życie, pamięć, kult, [w:] Roczniki Księdza Jerzego: Męczennicy za wiarę i Ojczyznę vol. 5, 2020
 46. Rozynkowski W., Drogi krzyżowe z bł. ks. Stefanem Wincentym Frelichowskim, Pelplin, Wydawnictwo Bernardinum, 2020
 47. Rozynkowski W., Co mi to da dla wieczności? O błogosławionym Księdzu Stefanie Wincentym Frelichowskim (193-1945), Pelplin, Wydawnictwo Bernardinum, 2021
 48. s. Stefania OCD, Błogosławiony Ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski a obóz koncentracyjny, Sandomierz, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia: Ks. Kard. Adama Kozłowieckiego SJ „Serce bez granic”, 2015
 49. s. Stefania OCD, A. Hayward OCD (oprac.), Korespondencja obozowa bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego z lat 1939-1945, Toruń, Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2017
 50. Szamocki J., Badowski K., s. Joanna OCD, Rozynkowski W., Jak mam żyć, mając Boga w sercu? Rachunek sumienia z błogosławionym księdzem Stefanem Wincentym Frelichowskim, Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
 51. Wiatr K. (red.), Błogosławiony ks. phm. Stefan W. Frelichowski, patron harcerstwa polskiego, Warszawa, Kancelaria Senatu, 2014
 52. Wielgoszewski W., Stefan Wincenty Frelichowski -błogosławiony kapłan i męczennik, Toruń, Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2009
 53. Włodarczyk H., Druh Wicek – Boży harcerz, Grudziądz, Grudziądzkie Centrum Caritas, 2009
 54. Wróblewski M., Błogosławiony ks Stefan Wincenty Frelichowski: kazania, konferencje, artykuły, Toruń, Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2009
 55. Zadura R., Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski (1913-1945): biografia, Toruń, Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2006
 56. Zadura R., Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski: męczennik harcerstwa polskiego, Toruń, DRUK-TOR, 2009
 57. Zbiciak J., Ku duchowej dojrzałości: błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski, Warszawa, Wydawnictwo Sióstr Loretanek, 2014
 58. Nasz Wicek: harcerz, kapłan, męczennik, oprac. A. Zapotoczny, Warszawa, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, 2013
 59. Biuletyn Parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i bł. Księdza Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu, Toruń, Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2002-
 60. Chcę zostać świętym przez modlitwę: modlitwy słowami bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego oraz Litania do bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, oprac. Szamocki J., Badowski K., Grodzicka J. OCD, Rozynkowski W., Repozytorium Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
 61. Daj mi się spalić w Twojej miłości. Statut Stowarzyszenia Kapłanów Diecezji Toruńskiej im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, oprac. Szamocki J., Badowski K., Grodzicka J. OCD, Rozynkowski W., Toruń, Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne
 62. Nasz Wicek: harcerz, kapłan, męczennik, oprac. A. Zapotoczny, Warszawa, Stowarzyszenie Wspólnota Polska, 2013
 63. Pociągnij mnie Panie w Twoje ramiona: Droga krzyżowa z błogosławionym księdzem Stefanem Wincentym Frelichowskim, oprac. Szamocki J., Badowski K., Grodzicka J. OCD, Rozynkowski W., Toruń, Toruńskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2019